Kamis, 13 Agustus 2009


Faedah dibalik Kesabaran


Sabar, memang berat. Namun dibalik beratnya kesabaran tersimpan rahasia keutamaan yang menakjubkan.
Kesabaran memang terasa berat dan memang berat, namun ingat dibalik kesabaran tersebut seorang akan mendapat banyak faedah, baik bersifat duniawi maupun ukhrowi. Allah menjadikan beragam faedah tersebut agar manusia berusaha istiqamah dalam kesabaran. Apa saja faedah kesabaran?
FAEDAH SABAR DIDUNIA

Mungkin ada yang bertanya : Apakah sabar memiliki faedah didunia? Jawabannya sudah jelas pasti ada. Nah diantara faedah dan manfaatnya di Dunia adalah :
Allah jadikan sebagai orang yang berhak mendapat kepemimpinan dalam agama dengan sebab kesabaran, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT : “Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.”(QS 32:24)
Syeikhul Islam ibnu Taimiyah menyatakan : Dengan sabar dan yakin diperoleh kepemimpinan dalam agama.
Mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus(Ma’iyatullahi Al-Khoshoh) sebagaimana dijanjikan Allah dalam firmannya : “Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS 2 : 153)
Pengertian Ma’iyatullahi Al-Khoshoh adalah Allah menolong, menguatkan dan mengokohkannya.
Allah menolong mereka atas musuh-musuhnya apabila mereka bersabar dan bertakwa. Hal ini langsung dijelaskan Allah dalam firman-Nya : “Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, Niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda”.(QS 3:125) dan firman-Nya : “Jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.”(QS 3:120)

Memperolah sholawat, rahmat dan petunjuk Allah,seperti dijanjikan dalam firman Allah : “Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS 2:155-157)
Sabar atas musibah yang menimpa kita termasuk perkara yang sangat diutamakan dengan dalil firman Allah : “Tetapi orang yang sabar dan memafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.”(QS 42:43)
Juga firman-Nya tentang wasiat Luqman terhadap anaknya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah” (QS 31:17)
Mendapatkan kecintaan Allah karena Allah mencintai orang-orang yang sabar seperti dalam firman-Nya : “Allah menyukai orang-orang yang sabar” (QS 3:146) Orang yang sabarlah yang dapat mengambil manfaat dan pelajaran atas ayat-ayat Allah dalam 4 ayat dalam Al-Qur’an yaitu :
“Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, dan Kami perintahkan kepadanya : Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.”(QS 14:5)
“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar dilaut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.”(QS 31:31)
“Maka mereka berkata : Ya Rabb kami jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur.” (QS 34:19)
“Jika dia menghendaki dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti dipermukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.” (QS 42:33)
Sabar itu menjadi sebab kebaikan diDunia dan Akhirat. Inilah yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya : “Dan jika kamu berikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.” (QS 16:126)
Ayat ayat diatas seluruhnya menunjukkan Ayat-ayat Allah hanya dapat diambil pelajaran dan faedahnya oleh orang-orang yang sabar dan bersyukur. Demikian juga Rasulullah menyatakan : Siapa yang bersabar maka Allah akan menjadikannya sabar dan tidaklah ada satu pemberian kepada seorangpun yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran.
(Mutafaqun A’laihi).

0 comments:

Posting Komentar